Andningsmassage

Tungt att andas 

Tung andning är ett vanligt problem som kan visa sig på olika sätt. Andningen kan upplevas ytlig, det kan kännas obehagligt att dra djupa andetag och man kan känna sig stel och öm i bröstkorgen. Dessa besvär beror ofta på stress, oro och sorg. Besvären kan även bero på spänd muskulatur kring bröstkorgen eller låsningar i leder runt rygg och bröstkorg.

Den här typen av andningsproblem där andningen är ytlig leder till att andningsmuskulaturen inte används och stelnar. Det kan då upplevas smärtsamt vilket leder till att andningen blir än mer ytlig.

Symptom

Ett spänt andningsmönster kan ge upphov till försämrad syreupptagning och vanliga symptom är trötthet, hosta, huvudvärk och yrsel. Spänningarna som uppkommer ger ofta nackvärk och ont runt skuldrorna.

Behandling 

Det absolut mest effektiva när man har svårt att andas är andningsövningar och andningsmassage. För att andas rätt är det viktigt att lära sig att använda rätt muskulatur och hur man byter ut luften i lungorna. Det är alltså lika viktigt att lära sig att andas ut på ett bra sätt. Behandlingen syftar till att mjuka upp bröstkorgen och muskulaturen runt om samt att öva på ett korrekt andningsmönster för att bli av med besvären. 

Boka tid