Idrottsmassage

Idrottsmassage

Kraftfull och går på djupet för att mjuka upp trötta och spända muskler. Idrottsmassage som bygger på tekniker från deep tissue och myofasciell release som ger en märkbart positiv effekt på trötta, spända och krampande muskler. Målet med Idrottsmassage är att få ökad rörlighet, prestera bättre i din idrott, undvika skador och få snabbare återhämtning! Behandlingen är tuff och kan upplevas jobbig, tryck anpassas självklart efter individen varför behandlingen även passar motionärer.

I behandlingen arbetar vi igenom vader, baksida och framsida lår, rygg, skuldra och axlar. Vid behov kan omprioritering ske så fokus även kan läggas på t ex fot, säte, bröst eller armar.

Det är vanligt att musklerna är ömma med ”träningsvärkskänsla” under ett par dagar efter behandlingen.

Observera att du i övrigt ska vara fullt frisk då behandlingen sätter press på kroppen.

Boka tid