Andningsterapi

Andningsterapi enligt Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsrelaterade problem som till exempel hosta, doftallergi och astmalika besvär men passar även personer med stressrelaterade besvär eller liknande där personen undvikit att vidga bröstkorgen ordentligt under en längre period.

Andningsrelaterade symptom beskrivs ofta som tungt att andas, svårt att få luft och/eller svårt att ta djupa andetag. Andra symptom kan vara hosta och heshet samt ökad mängd slem och nästäppa. Symptomen kommer ofta vid fysisk aktivitet, mental stress, starka dofter av kemikalier och parfym eller vid snabba temperaturväxlingar. Symptomen kan även uppkomma vid kombinationer av ovan, t ex vid fysisk aktivitet i kyla.

THORACAL MOBILISERING

Lotorpsmetoden inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen. Stort fokus läggs på utandningen där terapeuten hjälper patienten med att verkligen tömma lungorna. Detta är viktigt eftersom det normalt är utandningen patienten har problem med, effekten är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

HEMÖVNINGAR

För att bevara effekten av behandlingen samt ytterligare förbättra andningstekniken ingår andningsövningar för att komma tillbaka till en bra andningsteknik. Det är viktigt att patienten gör dessa mellan återbesöken för att nå bästa resultat.

Boka tid