Vad är skillnaden mellan stötvåg och djupvågsbehandling

Fasciabehandling, eller djupvågsbehandling, är en behandling baserad på den senaste forskningen kring fascia (bindväv). Många undrar vad skillnaden är mellan stötvågsbehandling och djupvågsbehandling. Nedan kan du läsa om några av skillnaderna.

Stötvåg använder samma frekvens (en tryckvåg) som skjuts in i kroppen medan djupvågsbehandling varierar hastighet. Eftersom hastigheten hela tiden varierar stimuleras nervändarna i bindväven så de slappnar av och behandlingen gör mindre ont.

Stötvåg slår sönder en vävnad så att en läkningsprocess startas. Djupvågsbehandling ändrar hastighet vilket förhindrar att vävnad slås sönder. Istället ökar flödet av vätska i bindväven i strukturen utanför cellerna och stimulerar cirkulation och självläkning.

Stötvåg ger lokal eller regional effekt. Djupvåg ger global effekt då vibrationerna sprids över hela kroppen. Det gör att vi kan behandla direkt på t ex en armbåge men också behandla runt om. Oftast sitter ett problem i armbågen egentligen i handleden, handen, axeln eller skuldran. 

Boka tid

Läs mer:
Varför är fascia viktigt
5 tips för din fascia
Fasciabehandling
Bindvävsmassage

Fasciakunskap – varför är fascia viktigt

Forskningen om fascia är väldigt ny, den sträcker sig bara ca 10-15 år tillbaka men har redan haft otroligt stort genomslag. Den har visat att vi måste se på kroppen på ett helt nytt sätt än vi tidigare trott. Fascian finns överallt i kroppen, runt varje cell, och bildar ett nätverk utan början eller slut.

Fascia – Kroppens kommunikationsnätverk

I fascian finns små kollagentrådar, som ser ut som ett spindelnät, som hela tiden antingen drar ihop sig eller sträcker på sig beroende på vilket tryck de utsätts för. Mellan dessa trådar finns ett flöde av vätska. Beroende på vad som händer i kroppen flödar vätskan och skapar ett tryck mot fascia kollagentrådarna som drar i cellerna. På så sätt får cellerna information om vad som händer i kroppen och kan bland annat reglera sin produktion av olika ämnen. 

Flödet i fascia är konstant

Flödet i kroppen pågår även om du ligger still. Mag- tarm kanalen arbetar för matsmältning och när du andas skapas små rörelser som skapar ett flöde av vätska i kroppen som hela tiden påverkar kollagentrådarna som sköter kommunikationen mellan olika delar i kroppen.

Förtätad fascia

Om det blir stopp i flödet kan det få stora konsekvenser. Blodcirkulation, lymfsystem och nervsignaler fungerar sämre. Glidförmågan mellan olika delar försämras och vi blir mer orörliga vilket i längden skapar nya kompensatoriska rörelsemönster som snedbelastar och överanstränger muskler och leder. När vi slutar att röra på en led på grund av att vi har ont minskar flödet ytterligare och smärtreceptorer blir än mer retade vilket ökar smärtan.

Effektiv behandling

Baserat på den senaste forskningen finns effektiva behandlingsmetoder för förtätad bindväv. Boka fasciabehandling idag där du även får tips på hur du kan ta hand om din fascia efter behandlingen.

Boka tid