Fasciakunskap – varför är fascia viktigt

Forskningen om fascia är väldigt ny, den sträcker sig bara ca 10-15 år tillbaka men har redan haft otroligt stort genomslag. Den har visat att vi måste se på kroppen på ett helt nytt sätt än vi tidigare trott. Fascian finns överallt i kroppen, runt varje cell, och bildar ett nätverk utan början eller slut.

Fascia – Kroppens kommunikationsnätverk

I fascian finns små kollagentrådar, som ser ut som ett spindelnät, som hela tiden antingen drar ihop sig eller sträcker på sig beroende på vilket tryck de utsätts för. Mellan dessa trådar finns ett flöde av vätska. Beroende på vad som händer i kroppen flödar vätskan och skapar ett tryck mot fascia kollagentrådarna som drar i cellerna. På så sätt får cellerna information om vad som händer i kroppen och kan bland annat reglera sin produktion av olika ämnen. 

Flödet i fascia är konstant

Flödet i kroppen pågår även om du ligger still. Mag- tarm kanalen arbetar för matsmältning och när du andas skapas små rörelser som skapar ett flöde av vätska i kroppen som hela tiden påverkar kollagentrådarna som sköter kommunikationen mellan olika delar i kroppen.

Förtätad fascia

Om det blir stopp i flödet kan det få stora konsekvenser. Blodcirkulation, lymfsystem och nervsignaler fungerar sämre. Glidförmågan mellan olika delar försämras och vi blir mer orörliga vilket i längden skapar nya kompensatoriska rörelsemönster som snedbelastar och överanstränger muskler och leder. När vi slutar att röra på en led på grund av att vi har ont minskar flödet ytterligare och smärtreceptorer blir än mer retade vilket ökar smärtan.

Effektiv behandling

Baserat på den senaste forskningen finns effektiva behandlingsmetoder för förtätad bindväv. Boka fasciabehandling idag där du även får tips på hur du kan ta hand om din fascia efter behandlingen.

Boka tid