Allt fler drabbas av problematik i käkleden

Allt fler drabbas av problematik i käkleden och under 2017 skrevs enligt Föräkringskassan 55’000 bettskenor ut i Sverige vilket är en ökning med nära 24% sedan 2009. Ökningen är tydlig och finns inom alla åldrar men oroande är att fler ungdomar i gymnasieåldern söker hjälp.

Ökad stressbelastning i samhället och att det generellt ställs högre krav både inom arbetsliv och i hemmet ses som den främsta orsaken till ökningen. Hos unga ser man en ökad andel som söker hjälp i samband med gymnasiestarten, vilket tyder på att fler har det tufft i skolan men kanske även på fritiden. En ökad medvetenhet och att vi blivit bättre på att se över vår hälsa kan även spela in i ökningen.

Vanligtvis är personer med käkledsproblematik själva inte medvetna om att det är käkens muskler som är spända. Symptomen kommer istället som spänningar i axlar, nacke och ländrygg för att sedan ge spänningshuvudvärk. Därefter kommer ofta en trötthetskänsla i käkarna, smärta när man äter och tuggar och morgonhuvudvärk, alla dessa är symptom på att man pressar eller gnisslar tänderna. Problem med käkledsmuskulaturen påverkar kroppen på fler sätt och kan bland annat ge tinnitusliknande problem, ögonproblem med känslighet för solljus, svårighet att öppna munnen eller att käken “låser sig”.

Hur käkledsbehandling kan hjälpa dig

Om du har käkledsproblem bör du kontakta en käkledsterapeut omgående för att undvika bettskena. Har du redan bettskena kan käkledsbehandling hjälpa mot besvären och i vissa fall kan du helt slippa bettskenan. En käkledsbehandling börjar med anamnes och undersökning för att se hur käkleden fungerar för att därefter följa en specifik behandlingsmetodik. Muskulaturen kring käkleden bearbetas med mål att uppnå avslappning samt återfå normal rörlighet i käkleden. För att nå framgång med behandlingen bearbetas även musklerna runt nacke och hals. I samband med besöket ges även hemövningar för att mjuka upp muskulaturen runt käkleden.

Boka tid

Boka tid för Käkledsbehandling här

Boka tid