Bindväv en introduktion

Jag får dagligen frågor om bindväv och många av mina kunder blir överraskade över vilken skillnad en behandling gör för rörligheten. Många vittnar även om en “lätthetskänsla” i kroppen och att cirkulationen kommer igång. Bindväven är mycket komplex varför texten nedan ska ses som en förenklad introduktion i ämnet.

Fascia, eller bindväv, består av proteinet kollagen och omger alla våra organ, muskelgrupper och celler och har till uppgift att läka samt att stödja kroppen, ärrvävnad är t ex en typ av bindväv. Bindväven ser lite olika ut beroende på var i kroppen den sitter samt vilken funktion den har. Frisk bindväv kan i stort liknas vid ett fint spindelnät av små trådar och går hela vägen från tårna upp till hjässan. Det innebär att om du påverkar bindväven på ett ställe påverkas hela kedjan, tänk att du drar i änden på en duk. Om bindväven blir spänd på ett ställe kan du alltså få symptom (smärta) på ett annat. 

Utmed fascian går kärl och nerver som leder ut till extremiteterna, dvs våra armar och ben. När fascian blir stram och förtätad försämras cirkulationen vilket leder till sämre tillgång på syre för musklerna samt att hjärnan får sämre kontakt med kroppens organ pga att nervsystemet inte fungerar optimalt. Stram och förtätad bindväv ger sämre rörlighet och när du inte har full rörlighet kommer inte heller muskeln kunna slappna av utan kommer vara spänd och till slut ge problem som “muskelspänningar”.

Normal bindväv kan liknas vid ett spindelnät, medan förtätad bindväv är stram och orörlig.

Precis som muskler och leder svarar bindväven på den belastning den utsätts för, om den inte underhålls blir den stel och orörlig. Vid svag coremuskulatur är det t ex vanligt att kroppen behöver stärka upp ländrygg med mycket bindväv för att kompensera för den svaga muskulaturen för att hålla kroppen upprätt. Den här typen av bindväv blir ofta stram och orörlig och kallas “förtätad bindväv”.

Förtätad bindväv drabbar även personer som tränar mycket, detta då kroppen måste stärka upp för att inte bli skadad. Exempel är löpare som får problem med höftleden. Det kan bero på förtätad bindväv runt höftleden där kroppen stärker upp för svag ben- eller sätesmuskulatur. Även personer som ägnar sig åt styrkelyft och crossfit utövare drabbas och får försämrad rörlighet, då kroppen känner att muskelstyrkan inte räcker till för att skydda lederna.

Fascia påverkas även av psykisk och fysisk stress via det autonoma nervsystemet. Vid för mycket stress stärker kroppen upp med bindväv som ska hålla emot belastningen. Bindväven kan även torka ut om den inte får tillräckligt med vätska och om vi är för orörliga, detta ger framför allt besvär i våra leder.

Jag använder mig av tre effektiva metoder för behandling av bindväv, Fascial abrasion technique tools (FAT-tools), manuell myofasciell teknik samt koppning. FAT-tools är mycket effektiva för att få upp rörlighet och ger en lätt känsla i kroppen vilket passar idrottare mycket bra. Koppning är tre gånger mer effektiv än vanlig massage, dvs 10 min koppning motsvarar 30 min vanlig massage. Vilken metod som används beror på vad du vill få ut av behandlingen, vilken/vilka muskler som ska behandlas samt eventuella kontraindikationer. Alla typerna ingår i “Behandlande massage” och du bokar din tid här: http://andersbjorknas.bokadirekt.se