Kroppens tre kraftzoner

Jag arbetar för att du som kund ska få en så stabil och funktionell kropp som möjligt. För att detta ska vara möjligt krävs en helhetsbild av hur din kropp ser ut och hur den fungerar. Problematiken du upplever i t ex axlarna kan vara kopplade till ditt bäcken eller fötterna. I det här inlägger förklarar jag kopplingen mellan de tre kontrollzonerna, eller kraftzoner som de också kallas, som är viktiga för din kropps funktion.

Kroppen är uppbyggd i tre kontrollzoner – nedre, centrala och övre – som alla ska kunna arbeta oberoende av varandra. Samtidigt måste de stå i förbindelse med de intilliggande för att kraftöverföringen mellan dem ska fungera effektivt.

Nedre kontrollzonen bär upp allting ovanför den och den viktigaste delen är bäckenet, men med stor påverkan från fötterna. Utöver att bära upp allting ovanför bäckenet leder den nedre kontrollzonen bort kraft genom benen. Vid en landning efter ett upphopp leds kraften ut genom benen i en böjning i höft och knän som fungerar som stötdämpning. Om vi inte gör denna böjning, pga skada eller om vi spänner oss för mycket, tas kraften i första hand upp i ryggraden och knäna. Om detta görs ofta trycks ryggraden ihop och smärta uppstår i ländryggen. 

Centrala kontrollzonen fungerar som en kommunikationslänk mellan de nedre och övre zonerna men har även till uppgift att skydda ryggraden. Centrala kontrollzonen består av bålmuskulaturen och kallas i allmänt tal för bålen. Hur den centrala kontrollzonen rör sig beror till största delen på den nedre kontrollzonens förmåga att bära och stödja. Om den nedre zonen lutar åt något håll måste den centrala zonen anpassa sig för att hålla kvar kroppen i ett vertikalt läge. Därför är det viktigt att inte bara försöka korrigera hållningen i ryggen genom bålträning utan se hur den nedre zonen placerar ryggraden.

Övre kontrollzonen omfattar skulderpartiet, bröstet och axlarna. Svårighet att hålla axlarna i rätt läge beror ofta på problem i nedre kontrollzonen eller ineffektivt arbete i den centrala kontrollzonen. Om t ex bäckenet lutar i den nedre kontrollzonen kompenseras detta genom att en axel höjs eller sänks.

Vill du få en stabilare kropp? Välkommen att boka in en Behandlande massage där vi både arbetar med att släppa på spänd muskulatur och gå igenom övningar för att träna upp de områden som är svaga för att du ska kunna röra dig så fritt och effektivt som möjligt!

Välkommen!

Boka tid