Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsrelaterade problem som till exempel hosta, doftallergi och astmalika besvär.

Andningsrelaterade symptom beskrivs ofta som tungt att andas, svårt att få luft, svårt att ta djupa andetag, hosta och heshet samt ökad mängd slem och nästäppa. Symptomen kommer ofta vid fysisk aktivitet, mental stress, starka dofter av kemikalier och parfym eller vid snabba temperaturväxlingar. Symptomen kan även uppkomma vid kombinationer av ovan, t ex vid fysisk aktivitet i kyla.

Thoracal Mobilisering

Lotorpsmetoden inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen. Stort fokus läggs på utandningen där terapeuten hjälper patienten med att verkligen tömma lungorna. Detta är viktigt eftersom det normalt är utandningen patienten har problem med, effekten är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar förbättring av problem som kan ha varat i åratal.

Hemövningar

För att bevara effekten av behandlingen samt ytterligare förbättra andningstekniken ingår andningsövningar för att komma tillbaka till en bra andningsteknik. Det är viktigt att patienten gör dessa mellan återbesöken för att nå bästa resultat.

Metoden är lämplig vid:
  1. astma och astmaliknande symptom
  2. doftallergier av olika slag
  3. problem med stress, svårt att få luft, panik, ångest
  4. svår hosta, problem med slem
  5. KOL-sjukdom

Även multipla symptom beskrivs enligt följande; yrsel, dimsyn, huvudvärk, stickningar i fingrarna, ögonirritation, symptom från magen, kalla händer och fötter.

Boka tid