Fördelar med att andas genom näsan

När vi pratar om välmående tar vi ofta upp träning, mat och att hålla vätskebalansen men sällan pratar vi om andningen. Du kan överleva två månader utan mat, upp till 5 dagar utan vatten men bara 3-5 minuter utan syre. Trots att vi varje dygn tar ca 22’000 andetag som påverkar hur vi mår och reagerar pratar vi sällan om andningen och tar den för given. 

Andningen har en central plats i vårt välmående och genom korrekt andning kan vi syresätta oss bättre vilket gör oss både piggare och ger fördelar som bättre immunförsvar. Genom att bli medveten om sin andning kan vi lättare styra hur vi väljer att reagera på yttre stimuli som pling från mobiltelefonen, mail eller andra distraktioner. Vi kan med andningen även påverka hur vi vill reagera på stressade situationer och välja att hantera situationer på ett lugnt mer kontrollerat sätt.

Det finns många olika typer av andningsövningar som är väldigt bra, men om du vill börja enkelt är näsandning en bra start. Det finns flera fördelar med att andas genom näsan, här nedan listar jag fem:

  1. Renar luften. När du andas genom näsan drar flimmerhåren i näsan till sig bakterier, virus, kemikalier och andra föroreningar, du har ett eget reningsverk i näsan – använd det!
  2. Värmer och fuktar luften. Genom att andas genom näsan värms och fuktas luften innan den når lungorna, ungefär som en värmeväxlare.
  3. Minskad stress. Andning genom näsan är kopplat till vårt parasympatiska nervsystem som står för lugn och vila. När det parasympatiska nervsystemet aktiveras går vår hjärtverksamhet ner och vi blir lugna.
  4. Bättre sömn. Genom att andas genom näsan blir vi lugna, men med näsandning kan även snarkningar minska vilket kan leda till bättre sömn.
  5. Kärlvidgande effekt. Kvävemonoxid har flera viktiga funktioner i kroppen, bland annat på vårt immunförsvar och nervsystem men har även en kärlvidgande funktion. Kvävemonoxid bildas (bland annat) i våra bihålor och följer med luften när vi andas genom näsan. Detta har en kärlvidgande effekt på våra blodkärl närmast lungorna vilket leder till ökad syresättning. I tester på Karolinska institutet har man uppmätt en ökning av syresättningen på 10-15% mot att andas med munnen.

Om du har svårt att få till andningen kan jag hjälpa dig med både behandling av andningsmuskulatur och individanpassade övningar som passar din problematik.

Boka tid

Läs mer om andning här:
Fördelar med andningsövningar