Bindväv en introduktion

Jag får dagligen frågor om bindväv och många av mina kunder blir överraskade över vilken skillnad en behandling gör för rörligheten. Många vittnar även om en “lätthetskänsla” i kroppen och att cirkulationen kommer igång. Bindväven är mycket komplex varför texten nedan ska ses som en förenklad introduktion i ämnet.

Fascia, eller bindväv, består av proteinet kollagen och omger alla våra organ, muskelgrupper och celler och har till uppgift att läka samt att stödja kroppen, ärrvävnad är t ex en typ av bindväv. Bindväven ser lite olika ut beroende på var i kroppen den sitter samt vilken funktion den har. Frisk bindväv kan i stort liknas vid ett fint spindelnät av små trådar och går hela vägen från tårna upp till hjässan. Det innebär att om du påverkar bindväven på ett ställe påverkas hela kedjan, tänk att du drar i änden på en duk. Om bindväven blir spänd på ett ställe kan du alltså få symptom (smärta) på ett annat. 

Utmed fascian går kärl och nerver som leder ut till extremiteterna, dvs våra armar och ben. När fascian blir stram och förtätad försämras cirkulationen vilket leder till sämre tillgång på syre för musklerna samt att hjärnan får sämre kontakt med kroppens organ pga att nervsystemet inte fungerar optimalt. Stram och förtätad bindväv ger sämre rörlighet och när du inte har full rörlighet kommer inte heller muskeln kunna slappna av utan kommer vara spänd och till slut ge problem som “muskelspänningar”.

Normal bindväv kan liknas vid ett spindelnät, medan förtätad bindväv är stram och orörlig.

Precis som muskler och leder svarar bindväven på den belastning den utsätts för, om den inte underhålls blir den stel och orörlig. Vid svag coremuskulatur är det t ex vanligt att kroppen behöver stärka upp ländrygg med mycket bindväv för att kompensera för den svaga muskulaturen för att hålla kroppen upprätt. Den här typen av bindväv blir ofta stram och orörlig och kallas “förtätad bindväv”.

Förtätad bindväv drabbar även personer som tränar mycket, detta då kroppen måste stärka upp för att inte bli skadad. Exempel är löpare som får problem med höftleden. Det kan bero på förtätad bindväv runt höftleden där kroppen stärker upp för svag ben- eller sätesmuskulatur. Även personer som ägnar sig åt styrkelyft och crossfit utövare drabbas och får försämrad rörlighet, då kroppen känner att muskelstyrkan inte räcker till för att skydda lederna.

Fascia påverkas även av psykisk och fysisk stress via det autonoma nervsystemet. Vid för mycket stress stärker kroppen upp med bindväv som ska hålla emot belastningen. Bindväven kan även torka ut om den inte får tillräckligt med vätska och om vi är för orörliga, detta ger framför allt besvär i våra leder.

Jag använder mig av tre effektiva metoder för behandling av bindväv, Fascial abrasion technique tools (FAT-tools), manuell myofasciell teknik samt koppning. FAT-tools är mycket effektiva för att få upp rörlighet och ger en lätt känsla i kroppen vilket passar idrottare mycket bra. Koppning är tre gånger mer effektiv än vanlig massage, dvs 10 min koppning motsvarar 30 min vanlig massage. Vilken metod som används beror på vad du vill få ut av behandlingen, vilken/vilka muskler som ska behandlas samt eventuella kontraindikationer. Alla typerna ingår i “Behandlande massage” och du bokar din tid här: http://andersbjorknas.bokadirekt.se

Dead Butt Syndrome

Dead butt syndrome eller gluteal amnesia som det även kallas innebär att sätesmuskulaturen är inhiberad, dvs försvagad. Ofta drabbas personer med stillasittande yrken men det är vanligt att även löpare drabbas. Sätesmuskulaturen består av tre delar som bland annat har till uppgift att hålla kroppen i ett stabilt läge när du står på ett ben samt att föra benet bakåt när du går eller springer. Om någon del av sätesmuskulaturen är försvagad kompenserar kroppen detta genom att använda musklerna i ländrygg och baksida lår vilket kan leda till symptom som ont i ländrygg, runt höft eller knä. För löpare kommer symptomen ofta runt eller något framför höftleden och kan kännas som att en muskel krampar.

För att komma tillrätta med problematiken behöver balansen mellan musklerna återställas. Detta görs genom att behandla triggerpunkter i överaktiv muskulatur, stärka den svaga muskeln genom specifika aktiveringsövningar samt se över ditt rörelsemönster. Symptomen ovan kan dock bero på andra orsaker, därför ingår alltid rörelseanalys och muskeltester hos mig för att säkerställa att rätt muskulatur behandlas samt att svag muskulatur stärks upp med aktiveringsövningar – båda delarna är lika viktiga för att du ska bli symptomfri!

Boka “Behandlande massage” här: http://andersbjorknas.bokadirekt.se

Musarm, Tennis- och Golfarmbåge

Musarm är ett samlingsnamn för värk och stelhet i axel, arm, hand och fingrar som beror på överbelastning efter en lång tids enformigt arbete där musklerna i underarmen och handen är konstant spända. Musarm är ofta kopplat till arbete vid datorn där du håller handen i en böjd vinkel samtidigt som du gör små korta rörelser med datormusen. Men överbelastning i underarmen uppstår även i andra sammanhang och är vanliga i olika sporter som tennis (tennisarmbåge), golf (golfarmbåge) eller paddlar kajak. I alla dessa fall håller du hårt i ett racket eller en paddel med spänd hand och underarm vilket skapar en belastning.

Smärtan känns oftast som brännande och är svåra att lokalisera, den spänner sig ofta över ett stort område samtidigt som du saknar styrka i armen och får känslan av att den sover.

Oftast känner du av skadan i underarmen, men den kan även drabba handen eller axeln. Tillståndet kan bero på en inflammation i en muskel eller sena men kan också bero på att muskeln krampar och drar ihop sig och blir hård.

Du kan lindra smärtan genom rätt stretch- och styrkeövningar och tillsammans med rätt behandling blir du oftast bra inom ett par månader.

Om du har problem med musarm, tennis- eller golfarmbåge är du välkommen att kontakta mig. Jag har framgångsrikt behandlat personer med musarm genom triggerpunktbehandling och Fascial abrasion technique-tool behandling som effektivt släpper upp spänningar i axel, arm och hand för att du ska uppnå full rörlighet i axel- och armbågsled.

Välkommen att boka tid!

 
Boka tid

Öka din rörlighet!

Alla kan vi känna oss lite stela ibland. Det drar lite extra runt axlar eller i ländryggen. Känns stelt när vi ställer oss upp efter att ha suttit ner på ett förmiddagsmöte. Det är oftast inga problem om det sker någon gång ibland, men om du upplever stelheten mer ofta och framför allt om den börjar hindra dig i vissa rörelser bör du se upp. Det är när vi börjar kompensera för en svag eller kort muskel som vi får ett onaturligt rörelsemönster. Ett onaturligt rörelsemönster skapar påfrestningar som leder till att muskler blir överaktiva och leder felbelastas, detta i sin tur leder ofta till värk och smärta vilket leder till att vi ytterligare ändrar vårt rörelsemönster för att undvika smärtan.

För att komma till rätta med ett ofördelaktigt rörelsemönster behöver vi först veta vilken/vilka muskler som är svaga (underaktiva) och utdragna samt vilken/vilka muskler som är korta och överaktiva. Genom analys av rörelsemönster och olika muskeltester kan vi ta reda på detta och sätta in rätt behandling och korrekta övningar för rätt muskel.

Genom att förlänga korta och stärka upp svaga muskler skapar vi en balans i kroppen som bidrar till att minska spänningar i muskler, minska belastning på leder och förbättrar rörelsemönster.

Hos mig gör vi en rörelseanalys och du får rätt behandling tillsammans med ett individuellt träningsprogram med styrke- och stretchövningar.

Varmt välkommen!

Boka tid

Slipp Gamnacke!

Gamnacke är en typ av nackbesvär där kroppen hamnat i en position där man böjer ryggen framåt och samtidigt skjuter fram huvud och haka så att nacken blir bakåtböjd. Det här är en position som snabbt kan ge problem i form av stelhet och smärta i nacke/rygg samt bidragande orsak till huvudvärk.

Den främsta orsaken till gamnacke är felaktig arbetsställning när man sitter framför en bildskärm med kutande rygg, hopdragna axlar och framskjuten haka. Samma hållning förekommer vid mycket mobilanvändande.

Det finns flera möjliga orsaker till felaktig arbetsställning. Många som skjuter fram huvudet mot skärmen har synfel eller synproblem som gör att man omedvetet lutar huvudet fram mot skärmen och kisar för att se texten. Det kan även vara så att bildskärmen står för långt bort, för högt eller för lågt, att textstorlek eller bildskärpa är felinställd eller dålig belysning på arbetsplatsen. En annan orsak kan vara att arbetet kräver att man endast arbetar med musen. Det gör att man sitter med handen på musen samtidigt som man ständigt koncentrerar sig på vad som händer på skärmen. Detta arbetssätt gör att man sitter blickstilla under väldigt lång tid med stor koncentration vilket skapar spänningar. Vid denna typ av arbete är det mycket viktigt att se till att musen inte är felaktigt placerad. En annan vanlig orsak till felaktig och hopsjunken arbetsställning är inaktivitet och försvagad coremuskulatur.

För att bli av med gamnacken behöver de överaktiva musklerna som drar fram huvudet stretchas ut samtidigt som den svaga muskulaturen i nacken stärks.

En effektiv metod att bli av med gamnacke är att bearbeta bindväven på framsidan (bröst, hals) genom fascial release. Du är välkommen att boka en behandlande massage för att få hjälp samt genomgång av övningar att göra hemma för att komma tillrätta med din gamnacke.

Boka tid

Jag vill även tipsa om videon nedan där Jeremy Ethier visar några enkla övningar för att stretcha musklerna på framsidan och hur du kan stärka musklerna i nacken.

 

Allt fler drabbas av problematik i käkleden

Allt fler drabbas av problematik i käkleden och under 2017 skrevs enligt Föräkringskassan 55’000 bettskenor ut i Sverige vilket är en ökning med nära 24% sedan 2009. Ökningen är tydlig och finns inom alla åldrar men oroande är att fler ungdomar i gymnasieåldern söker hjälp.

Ökad stressbelastning i samhället och att det generellt ställs högre krav både inom arbetsliv och i hemmet ses som den främsta orsaken till ökningen. Hos unga ser man en ökad andel som söker hjälp i samband med gymnasiestarten, vilket tyder på att fler har det tufft i skolan men kanske även på fritiden. En ökad medvetenhet och att vi blivit bättre på att se över vår hälsa kan även spela in i ökningen.

Vanligtvis är personer med käkledsproblematik själva inte medvetna om att det är käkens muskler som är spända. Symptomen kommer istället som spänningar i axlar, nacke och ländrygg för att sedan ge spänningshuvudvärk. Därefter kommer ofta en trötthetskänsla i käkarna, smärta när man äter och tuggar och morgonhuvudvärk, alla dessa är symptom på att man pressar eller gnisslar tänderna. Problem med käkledsmuskulaturen påverkar kroppen på fler sätt och kan bland annat ge tinnitusliknande problem, ögonproblem med känslighet för solljus, svårighet att öppna munnen eller att käken “låser sig”.

Hur käkledsbehandling kan hjälpa dig

Om du har käkledsproblem bör du kontakta en käkledsterapeut omgående för att undvika bettskena. Har du redan bettskena kan käkledsbehandling hjälpa mot besvären och i vissa fall kan du helt slippa bettskenan. En käkledsbehandling börjar med anamnes och undersökning för att se hur käkleden fungerar för att därefter följa en specifik behandlingsmetodik. Muskulaturen kring käkleden bearbetas med mål att uppnå avslappning samt återfå normal rörlighet i käkleden. För att nå framgång med behandlingen bearbetas även musklerna runt nacke och hals. I samband med besöket ges även hemövningar för att mjuka upp muskulaturen runt käkleden.

Boka tid

Boka tid för Käkledsbehandling här

Boka tid

Bindvävsmassage

Bindvävsmassage kommer ursprungligen från Tyskland där den togs fram av läkare och sjukgymnaster vid Universitetssjukhuset i Freiburg. Bindvävsmassage kallas även för tysk klassisk massage eller nervterapi. Bindvävsmassage är en mild men effektiv behandling av förtätad bindväv som aldrig får upplevas som smärtsam.

Bindväv har till uppgift att vara stödjevävnad samt att läka. Efter idrottsskada eller operation är det bindväv som läker ihop och bildar ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta ger en stram känsla, att det “drar” i vävnaden när man rör på sig. Bindväv kan även förtätas om kroppen behöver stärka upp svaga muskler, läka inflammationer etc.

Förtätad bindväv leder alltid till försämrat arteriellt flöde vilket innebär att mindre syre kommer in i muskeln. Förtätad bindväv leder även till inklämning av nerver vilket gör att kommunikationen mellan nerver, muskler och organ försämras.

Behandlingen ges inte vid förkylning eller feber, pågående inflammationer (t ex skov av tarminflammationer etc), pågående menstruation, vid öppna sår, obehandlad cancer, graviditet, blödarsjuka, eller vid hjärtbesvär.

Behandlingen vilar på vetenskaplig grund och används inom sjukvården i Tyskland, Österrike och Schweiz. Bindvävsmassage kan ges som enskild behandling eller i kombination med annan behandling, t ex käkledsbehandling eller massageterapi.

 

Boka tid

Smärta mellan skulderbladen

I samband med mina företagsbesök är ett vanligt besvär hos kunderna en ömmande och “brännande” känsla mellan skulderbladen. Då är det ofta en platt muskelgrupp som heter Rhomboideus som blivit försvagad och utmattad. Muskeln har sitt ursprung på ryggraden och fäster utmed skulderbladets inre kant där den har som uppgift att stabilisera och hålla skulderbladet intill bröstkorgen. Problematik i muskeln uppstår vanligen på grund av en kort och spänd bröstmuskulatur som drar fram skuldran varpå rhomboideus (som försöker hålla tillbaka skulderbladet) blir utmattad och en känsla av att få mjölksyra kan infinna sig mellan skulderbladen.

Att arbeta med bröstmuskulaturen har fler fördelar än att få rhomboideus att slappna av. En spänd bröstmuskel påverkar muskulaturen i axlar och nacke men påverkar även hur mycket du kan “öppna upp” bröstkorgen och hur du andas. Genom att arbeta med bröstmuskulaturen kan ditt andningsmönster förbättras och du får lättare att slappna av.

Hos mig får du behandling av bröstmuskulaturen och genomgång av stretchövningar tillsammans med styrkeövningar för att stärka musklerna kring skulderbladet.

Varmt välkommen att boka Massageterapeutisk behandling!

Boka tid

 

Testa din Piriformis

Som jag skrivit om i tidigare inlägg kan en förkortad Piriformis orsaka besvär som smärta upp i ländryggen och ner i benet. För att förebygga piriformis syndrom, eller “falsk ischias” som det också kallas, ska du tänka på hur du sitter. Försök att inte sitta med benen i kors samt att inte sitta för brett isär med fötterna då det skapar en utåtrotation av höftleden som bidrar till att piriformis blir förkortad. Vid mycket stillasittande blir även höftböjaren stel och förkortad. Om höftböjaren är kort påverkar det piriformis och ger ytterligare belastning på muskeln.

Det finns två tester du kan göra själv för att se om din Piriformis är förkortad.

Test 1

Ligg på mage på golvet med raka ben och knäna ihop. Böj ena benet så att knäleden får en nittiogradig vinkel. Låt underbenet falla åt sidan utan att andra sidans höft lyfter från golvet. Benet ska kunna rotera så att vinkeln mellan underben och golv är 45-50 grader.

Nästan viktigare än gradtalet i sig är att båda sidor har samma rörelseutslag.

Test 2

Sitt på en stol med fötterna ihop och ryggen helt rak. Lägg upp det ena benet över det andra så att den yttre fotknölen ligger emot det andra benets lår strax ovanför knäet. Underbenet ska nu kunna ligga horisontellt med golvet.

Prova med det andra benet och jämför sidorna med varandra. Var noga med att sitta likadant under testet.

Upplever att Piriformis är kort på båda eller en sida kan du försöka stretcha ut muskeln. Om du fortfarande har besvär är du välkommen att boka massageterapi hos mig där du får en djupgående massage och genomgång av korrekt stretchteknik. Vi går även igenom musklerna kring Piriformis för att säkerställa att även dessa har full rörlighet.

Boka tid

Läs mer om Piriformis här:
Piriformis syndrom
Stretch: Piriformis

Piriformis syndrom / Falsk ischias

Piriformis syndrom / Falsk ischias

Piriformis syndrom eller “falsk ischias” som det även kallas uppstår när ischiasnerven blir klämd och irriterad inne i bäckenet. Ischiasnerven är en stor tjock nerv som går från nedre delen av ryggraden genom sätet och ut i baksidan på båda benen ända ner till tårna. Inne i bäckenet passerar nerven vanligtvis under Piriformismuskeln som är en liten päronformad muskel djupt inne i sätet. I ca 20% av befolkningen går hela eller delar av nerven igenom muskeln vilket ökar risken för piriformis syndrom.

Om piriformis är svullen och spänd kan den trycka på och irritera ischiasnerven och ge smärtor djupt inne i sätet som strålar ut i rygg och ner i baksida lår. I sällsynta fall strålar det även ner i underbenet.

Dessa besvär uppstår ofta hos vältränade personer med kort och dåligt utstretchad muskulatur. Muskeln kan även bli överbelastad och ge besvär hos personer som ofta tar långa promenader eller joggar. Falsk ischias kan även uppstå om du sitter på hårt underlag eller på plånboken i bakfickan.

Behandlingen består framför allt av vila och avlastning. Specifik stretch bör göras flera gånger om dagen och behandling i form av massage för att mjuka upp och släppa på spänningar i säte, höftböjare och lår är effektivt i en majoritet av fallen.

Lider du av ovanstående är du välkommen att boka tid hos mig för behandling och genomgång av effektivt stretchprogram. Boka Massageterapi här!

Boka tid

Läs mer här:
Testa din Piriformis
Stretch: Piriformis